Společnost MODATA a.s. (*1996) poskytuje služby v oblasti výzkumu, vývoje, integrace a obchodu konkurenceschopných řešení informačních a komunikačních technologií. Zaměření našich služeb navazuje na 20 let zkušeností v oblasti mobilních telekomunikačních sítí.

Služby společnosti jsou postaveny na vlastních znalostech a spolupráci s partnery. Efektivní organizace práce, důraz na inovace, zapojení malých a středních podniků, akademických a výzkumných pracovišť umožňuje, aby naše řešení byla inovativní, konkurenceschopná a profesionální.