Služby a dodávky

Pro podniky a veřejnou správu

Zajišťujeme realizaci projektu od formalizace jeho ideového zrodu, přes technický návrh, implementaci, po zajištění jeho podpory a udržitelnosti.

  • Vyhodnocování signalizačních dat telekomunikacích sítí
  • Zpracování big data
  • Síťová a informační bezpečnost, sdílení dat, ochrana osobních údajů

Pro české výrobce

Spolupracujeme se začínajícími i zavedenými technologickými podniky.

  • Uplatnění služeb v místních a mezinárodních komerčních, veřejných a dotačních projektech
  • Výběr partnerů pro uplatnění služeb
  • Průzkum a analýza potřeb technologických korporací a operátorů na subdodávky služeb a řešení
  • Účast v programech financování výzkumu, vývoje a inovací